Debattinnlegg av samferdselsminister Nygård: Ingen jernbaneoppdrag til nygårdologene

Debattinnlegg av samferdselsminister Nygård om direktetildeling av persontogtilbudet på Østlandet, publisert i Aftenposten, 13. februar 2023.

Aftenpostens kommentator Andreas Slettholm mener det er vanskelig å forstå hvordan jeg vil utvikle persontogtilbudet på Østlandet (6. februar). Her er en kortversjon slik at nygårdologene, som Slettholm mener har mye ugjort, skal slippe å jobbe.

En av hovedutfordringene er den begrensede kapasiteten i Oslo. For å gi de reisende et best mulig togtilbud må den knappe kapasiteten utnyttes.

I 25 år har både Vy og Flytoget kjørt på Østlandet. Deres avtaler med staten gjelder henholdsvis frem til desember i år og til 2028. Det ville vært ulogisk ikke å ta disse to med i den videre prosessen. Jernbanedirektoratet forhandler nå med Vy om togtilbudene som inngår i avtalen Østlandet 1, og med Flytoget om avtalen Østlandet 2. Sistnevnte vil inkludere togtilbudet som Flytoget kjører, senest fra 2028.

I vinter kom Vy med et uforpliktende tilbud om å drive hele togtilbudet på Østlandet. Det er viktig å utnytte samfunnets ressurser optimalt. Jeg ønsker derfor at direktoratet skal avklare om Vys forslag gir det beste togtilbudet til den beste prisen for staten. Et bindende tilbud fra Vy skal ikke gå på bekostning av Flytogets mulighet til å overta togtilbudene omfattet av Østlandet 2, dersom det er en bedre løsning.

Vi går nå gjennom organisering og selskapsstruktur i jernbanesektoren. Om det blir flere selskapsendringer enn overføringen av Spordrift til Bane Nor, er for tidlig å si. Det avgjørende er hva som er mest hensiktsmessig for de reisende og for jernbanen som helhet.