Nyheter

Ingvill Måkestad Bovim er oppnevnt som nytt styremedlem i Stiftelsen Antidoping Norge

Måkestad Bovim erstatter Vebjørn Rodal, som har sittet i to perioder.

Måkestad Bovim er tidligere toppidrettsutøver innenfor friidrett. Hun har medaljer fra U23-EM og lag-EM i friidrett, samt en rekke NM-medaljer på øvelsene 800 meter, 1500 meter og terrengløp.

Måkestad Bovim har som utøver erfaring med dopingproblematikken ved å motta medalje fra et mesterskap (U23-EM) i posten etter at en person foran henne på resultatlisten ble tatt for doping. Hun er utdannet klinisk ernæringsfysiolog og jobber i dag som prosjektleder for helse- og ernæring i Rema 1000.

– Måkestad Bovims erfaring som toppidrettsutøver gjør henne godt egnet til dette vervet. Styret er nå sikret et medlem som vil bidra med interessante perspektiver og gode analyser, som er viktige i antidopingarbeidet, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

Seks frittstående medlemmer i styret

Stiftelsen Antidoping Norge skal bekjempe doping ved å fremme en ærlig og dopingfri idrett. Styret i Antidoping Norge er stiftelsens øverste organ, og har ansvaret for forvaltningen av stiftelsen, samt at formålet ivaretas.

Stiftelsen skal blant annet sikre at kontroll- og påtalevirksomheten for dopingsaker organiseres uavhengig av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), og staten.

Styret skal bestå av seks frittstående medlemmer hvor tre medlemmer oppnevnes av NIF og tre styremedlemmer oppnevnes av staten. Medlemmene oppnevnes for fire år av gangen og hvert styremedlem kan gjenoppnevnes én gang.

Styret vil nå bestå av følgende personer:

Rune Andersen (styreleder), Siri Hatlen (nestleder), Kristin Grefberg, Thor-Arne Wullum, Erik Borge Skei, og Ingvill Måkestad Bovim.