Koronasituasjonen

Innfører strengere grensekontroll

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Regjeringen vil stenge grensen for utlendinger uten oppholdstillatelse i Norge. De vil bli bortvist fra grensen med hjemmel i smittevernloven. I tillegg blir det innført midlertidig inn- og utreisekontroll på indre Schengen-grense.

– I den situasjonen vi er nå, må vi konsentrere oss om å stoppe spredningen av smitte i Norge. Da er det helt essensielt at vi ikke importerer ytterligere smittefare fra utlandet. Likevel vil regjeringen sørge for at nordmenn som er i utlandet og de som bor eller arbeider i Norge, fortsatt slipper inn i landet, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

For å sikre dette, jobbes det med en ny forskrift med hjemmel i smittevernloven (§ 7-12) med regler om bortvisning for utlendinger uten oppholdstillatelse i Norge. Det vil fastsettes unntak for EØS-borgere og deres familiemedlemmer som er bosatt i Norge. Det legges opp til unntak også for EØS-borgere som jobber i Norge.

[Oppdatert informasjon: Tiltaket som ble varslet i avsnittet over ble gjennomført 15. mars. Se lenker til rundskriv og forskrift.]

– I tillegg kommer det en pakke med tiltak for grensekontroll som det i dag er hjemler til å gjennomføre, blant annet gjeninnføring av indre grensekontroll og bistandsanmodning fra helse til politiet, sier justisministeren.

Midlertidig grensekontroll

Politiet iverksetter midlertidig inn- og utreisekontroll på indre og ytre Schengen-grense, men ingen grenseovergangssteder stenges.

For å begrense smittespredning fra personer som ankommer Norge fra andre land innføres det ustrakt grensekontroll med virkning fra mandag 16. mars kl. 08:00.

- Dette vil ikke gå utover innenlands flytrafikk, og det er heller ingen grunn til å hamstre. Transport og forsyning av varer, inkludert samfunnskritiske varer som medisiner, vil fortsette, sier justisministeren.