Innlegg: Norge leder an

VG, 19. november 2013

Norge skal fortsette å spille en hovedrolle og være brobygger for å få til klimaavtalen som skal signeres i Paris 2015. V skal også føre videre regnskogssatsingen. Vi skal kutte utslippene både ute og hjemme.

Tidligere FN-direktør Svein Tveitdal skriver i kronikken "De maktesløses arena" i VG 14. november at "Norge er med på fossillaget" og at vi "ligger milevidt unna anbefalingene FN har til rike land".

Tveitdal går altfor langt i sin elendighetsbeskrivelse. For det første er Norge helt i teten for å få til en ny internasjonal klimaavtale. Den jobben starter for alvor i Warszawa nå.. Det er viktig at vi får på plass en avtale der alle land forplikter seg til målbare utslippskutt. Norge er et av få land som har gått med på videreføring av Kyoto-avtalen og dermed forpliktet oss til nye kutt. Vi jobber også for en global pris på karbon. Det må koste å forurense, slik det allerede gjør i Norge

For det andre vil regjeringen forsterke klimaforliket. I dette ligger det at det skal gjennomføres en rekke nye tiltak for å nå målet om innenlandske utslippsreduksjoner i 2020. Og vi starter den langsiktige omstillingen mot lavutslippssamfunnet. Vi skal bruke deler av vår oljeformue på å omstille oss mot et mer bærekraftig samfunn, og regjeringen skal blant annet se på mulighetene for å opprette et eget program innen oljefondet til fornybar energi. Vi skal også nedsette en grønn skattekommisjon, vi øker støtten til kollektivtrafikk og det blir skattefradrag for enøk-tiltak i hjemmene. For å nevne noe.

Det skjer også mye i det private og i kommunene. I Oslo bytter Ruter de kommende årene ut alle sine busser med kjøretøy som går på biogass, elektrisitet, biodrivstoff eller hydrogen. I Østfold har fylkeskommunen stilt krav til at alle busser i Nedre Glomma skal gå på biogass. Nå ruller 100 nye biogassbusser på veiene i Fredrikstad, Sarpsborg og Hvaler. Det skjer også mye i norske bedrifter. Hydro skal være klimanøytralt innen 2020.

Jeg er derfor optimist. Vi ser at det skjer spennende ting både ute og hjemme som gir meg troen på at den tredje industrielle revolusjon er i gang. Den skal være grønn, og jeg vil jobbe for at Norge skal ligge i forkant av denne spennende utviklingen.

Til toppen