Innlegg på åpningen av flomsikringsanlegg på Brandbu

Olje- og energiminister Terje Aasland holdt dette innlegget da han deltok på åpningen av et flomsikringsanlegg på Brandbu 25. mai 2022.

Olje- og energiminister på åpningen av flomsikringsanlegget på Brandbu.
Olje- og energiminister Terje Aasland var tilstede under åpningen av NVEs flomsikringsanlegg på Brandbu i Gran kommune 25. mai 2022. Foto: Tore Sandnes Becker / OED

Sjekkes mot fremføring.

Kjære venner,

Jeg hører at Fossekallen trives godt her i Brandbu.

Norges nasjonalfugl kan jo minne litt om en kjekk herremann med smoking.

Og det passer jo godt på en merkedag som denne. 

I dag feirer vi alle dere som har bidratt til å sikre Brandbu mot ny flomfare. 

Familier som har bodd her i generasjoner kjenner godt til at Vigga har gått over sine bredder fra tid til annen.

Jeg skjønner at storflommen i år 2000 var et viktig vendepunkt for bygda. Noe måtte gjøres for å sikre Brandbu for framtida.

Det er ingen god følelse å se hus og hjem bli oversvømt. Eller bedrifter flytte, og lokaler stå tomme. Det skaper utrygghet.

Men bygda har nå bygget seg tilbake. Sterkere og mer robust enn noen gang.

Jeg er mektig imponert over arbeidet som er lagt ned. Kabler, ledninger og til dels elveløp har blitt flyttet. Broer er bygget og forsterket, og flere hundre meter med betongmurer og flomvoller er reist. Bare for å nevne noen av grepene som er gjort her i Brandbu.

Dette er et prosjekt vi kan lære av, og som kan komme godt med i lignende prosjekter i landet. Behovet for å forebygge mot flom i Norge er stort.

Det er vanskelig å fysisk sikre alle steder i et langstrakt land som vårt. Men vi kan sette inn støtet der behovet er størst. Derfor har det også vært viktig for regjeringen å sette av mer penger til å forebygge mot flom- og skredskader.

Prosjektet i Brandbu har vært ett av de mest omfattende flomsikringsprosjektene i landet. Et prosjekt som har blitt loset trygt i havn av NVE. Godt innenfor budsjettet og på tiden.

Jeg vil også rette en stor takk til alle som har bidratt, eller som har hatt en finger med i prosjektet. Fra Gran kommune, til elevene på TIP, til statsforvalteren, til fylkeskommunen, til lokale interessegrupper, til entreprenører og naboer.

Jeg gleder meg i dag sammen med alle innbyggerne i Brandbu. Nå sikrer vi Brandbu bedre for framtida. Gratulerer!

Jeg skal nå gi ordet videre til vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

Takk for at jeg fikk feire med dere, og takk for meg.