Innreiserestriksjoner: Endringer i dokumentasjonskravet for utlendinger som er bosatt i Norge

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Departementet har endret kravene til hvilken dokumentasjon som er nødvendig for å vise at man er bosatt i Norge og dermed har rett til innreise.

For å motvirke importsmitte og smittespredning, har regjeringen innført strenge innreiserestriksjoner som innebærer at svært få utlendinger har rett til innreise til Norge. Utenlandske borgere som er bosatt i Norge med oppholdstillatelse eller oppholdsrett etter utlendingsloven, har imidlertid unntak fra innreiserestriksjonene.

Regjeringen har besluttet  at det skal gjøres lettelser i dokumentasjonskravet for å anses som bosatt i Norge. Det er ikke lenger et krav om å være registrert i Folkeregisteret som bosatt i Norge for å få rett til innreise etter innreiserestriksjonsregelverket. Personer som bor i Norge, men ikke har registrert seg som bosatt, vil ha mulighet til å dokumentere dette på annen måte. Det understrekes at det fortsatt vil gjelde strenge krav til dokumentasjon. De nye retningslinjene fremgår av departementets rundskriv G-15/2021.

Dette er hovedpunktene i de nye reglene som nå gjelder:

Utlendinger som har fast bopel i Norge, hvilket vil si at de har sitt faste hjem her, er unntatt innreiserestriksjonene.