Innspill til stortingsmelding om akuttmedisinske tjenester

Det er tjue år siden den forrige stortingsmeldingen om akuttmedisinske tjenester, og nå starter arbeidet med en ny stortingsmelding på området. Vi ønsker dine innspill.

– Vi blir flere eldre, og nye medisiner og behandlingsmetoder endrer behovene for helsehjelp. Denne utviklinga vil fortsette. Derfor er det på høy tid å forankre retningen for tjenesten i en egen stortingsmelding, slik vi har varslet i Hurdalsplattformen, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Et sentralt tema i meldingen vil være hvordan å sørge for beredskap og et godt akuttmedisinsk tilbud i hele landet, blant annet gjennom nye samarbeids- og arbeidsformer, bruk av teknologi, personell og kompetanse.

Meldingen vil rette blikket fremover og utfordringene og mulighetene fremtiden gir oss. Fremtidens gode akuttmedisinske tjenester forutsetter at vi bruker ressursene våre på en klokere måte. Vi må se den akuttmedisinske kjeden i sammenheng, med godt samarbeid innad i kommunene, og mellom kommuner og sykehus.

– Jeg ønsker innspill fra så mange som mulig, og særlig fra alle som selv har erfaringer fra utfordringene og mulighetene i de akuttmedisinske tjenestene, sier Kjerkol.