Innspillsmøte for gründere - Trondheim

Sted: Trondheim

Næringsminister Jan Christian Vestre vil ha konkrete råd og innspill til hvordan Norge kan få flere gründere og oppstartsbedrifter.

For mer informasjon, se invitasjonen her:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innspillsmoter-for-grundere/id3026191/