Innspillsseminar om kvalitet i høyere utdanning

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Våren 2017 skal regjeringen legge frem en stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning. Kunnskapsdepartementet og Norsk studentorganisasjon (NSO) inviterer til innspillsseminar hvor studenter får komme med innspill om kvaliteten i høyere utdanning.

Seminaret gir studenter mulighet til å diskutere hvordan studietilbudene i høyere utdanning kan bli bedre basert på egne erfaringer.

Før sommeren 2015 sendte Norsk studentorganisasjon (NSO) inn sine innspill til den kommende stortingsmeldingen.

Innspillseminaret arrangeres i Oslo 7. april fra kl. 11.30 til 16.00 på Thon Hotel Opera.

Det åpnes for at hvert medlemslag i NSO kan delta med to deltakere.

Reise til/fra Oslo for deltakere fra utenfor Oslo dekkes av arrangørene.