Hvordan kan fortiden hjelpe oss å bekjempe intoleranse og radikalisering i dag?

EØS-midlene

– Mer enn noen gang trenger vi å diskutere hvordan vi best kan bekjempe intoleranse, rasisme, antisemittisme, hatefulle ytringer og radikalisering i Europa, sier statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag i Kulturdepartementet.

Mandag var han med å åpne en konferanse i Warszawa der tema var hvordan kunnskap om fortiden kan brukes til å bygge holdninger om åpenhet og toleranse i Europa.

Her spiller lærere og utdanningsinstitusjoner en helt sentral rolle: Ikke for å misbruke historien til å holde stereotyper levende og lære elever hva de skal tenke og mene, men for å utfordre og lære dem hvordan de selv kan tenke og skape sine egne meninger.

Over 100 eksperter var samlet for å utveksle erfaringer og gode eksempler på hvordan skoler, museer og utdanninsinstitusjoner bidrar til å gjøre oss mer bevisste på verdien av mangfold.

     Les mer: Programmet for konferansen

Utdanning bidrar ikke bare til å utvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger, men stimulerer også en mer åpen og aktiv holdning til samfunnet.

Åpne inkluderende samfunn er grunnleggende for å bevare og videreutvikle de felles verdiene og demokratiske prinsippene Europa er tuftet på.

– Et flerkulturelt Europa er en styrke for vårt kontinent, men som stadig utfordres. En rekke hendelser som bunner i intoleranse og hatkriminalitet den siste tiden, er en vekker om at vi må skape tryggghet for alle europeere, sa statssekretær Laila Bokhari ved Statministerens kontor i sitt innlegg.

Tema for konferansen er høyaktuelt. Etter angrepene i Paris og København i vinter samlet utdanningsministrene i EU seg nylig om en felles uttalelse hvor de understreket hvor viktig utdanning er for å skape sosial inkludering og fremme felles verdier som frihet, toleranse og ikke-diskriminering.

Norge støtter opp om dette, og bruker blant annet deler av EØS-midlene til å bekjempe hatefulle ytringer og fremme respekt og toleranse. Konferansen i Warszawa var også finansiert av Norge og ble holdt på «Museet for polske jøders historie».

     Les mer: Innsats mot antisemittisme

Stedet er ikke tilfeldig valgt. Museet driver et utstrakt undervisnings- og informasjonsprogram. Den tusen år lange historien til jøder i Polen – preget av relativ fredelig sameksistens – brukes til å fremme toleranse gjennom å forstå historien og sette den i sammenheng med dagens Europa. Også dette undervisningsprogrammet er finansiert gjennom EØS-midlene.

Konferansen ble arrangert i samarbeid mellom museet, Det europeiske Wergelandsenteret i Oslo og Europarådet.

Til toppen