Internasjonal konferanse om doping og folkehelse i Oslo 7–9. juni 2017

Konferansen Doping and Public Health arrangeres av Antidoping Norge i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet.

Antidoping Norges styreleder Valgerd Svarstad Haugland, helse- og omsorgsminister Bent Høie og kulturminister Linda Hofstad Helleland vil holde åpningsinnlegg. Samarbeidspartnere er Helsedirektoratet, Politidirektoratet, Kulturdepartementet og verdens antidopingbyrå WADA.

Mange unge er misfornøyd med egen kropp. Et for mange uoppnåelig kroppsideal, enkel tilgang på ulovlige stoffer og mangelfull kunnskap om konsekvenser av dopingbruk kan bidra til at enkelte velger å bruke ulovlige og helseskadelige dopingpreparater som en snarvei til drømmekroppen. Bruk av dopingmidler kan medføre flere ulike fysiske, psykiske og sosiale problemer.

Konferansen vil bli en enestående mulighet til å lære mer om tematikken fra verdens ledende forskere og eksperter, og samtidig møte kollegaer fra hele verden. Det er lagt opp til plenumsforedrag, parallellsesjoner og posterpresentasjoner. Konferansespråket er engelsk.

Les mer om konferansen, og meld deg på Antidoping Norges nettsider

Til toppen