Vis hele kalenderen

28.11.2013

  • Interpellasjon fra Knut Storberget (A)

    Monica Mæland| regjeringen.no

    Vil regjeringen fortsette utviklingen i innlandsfylkene?

    Knut Storberget (A): Regjeringen Stoltenberg II hadde et sterkt engasjement for utvikling av innlandsfylkene. Betydelige samferdselsinvesteringer er igangsatt, og landbruket er gitt et stort løft. I flere runder presenterte regjeringen Stoltenberg II helt nødvendige tiltakspakker til forsterking av skognæringen. Utdanningsinstitusjoner i Hedmark og Oppland ble igangsatt, utviklet og forsterket. Kultur og reiseliv ble gitt en sentral plass i politikken for innlandet. Satsingen i Innlandet har hatt en helhetlig tilnærming senest ved departementsoppnevning av et eget utvalg for næringsutvikling og bosetting i innlandet. Vil regjeringen videreføre dette arbeidet?

Til toppen