INVITASJON

Undertegner avtale om reduksjon av matsvinn

Regjeringen og den norske matbransjen er enige om å redusere matsvinnet i Norge med 50 prosent innen 2030. Avtalen undertegnes fredag 23. juni.

Matsvinn er både et miljøproblem og en utfordring for klimaet. Anslag viser at en tredel av all mat som produseres i verden, blir ødelagt eller kastet. Hvis matsvinn var et land, ville det hatt verdens tredje største utslipp av klimagasser. 

Avtalenblir presentert og undertegnet av partene fredag 23. juni. 

Det blir servert enkel lunsj (overskuddsmat) fra Kompass Mat. 

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen vil undertegne avtalen sammen med barne- og likestillingsminister Solveig Horne, statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal i Landbruks- og matdepartementet, statssekretær Roy Angelvik i Nærings- og fiskeridepartementet og statssekretær Frode Hestnes i Helse- og omsorgsdepartementet, HOD 

Fra matbransjen undertegner Dagligvarehandelens Miljøforum, Dagligvareleverandørenes forening, NHO Hovedorganisasjonen, NHO Mat og Drikke, NHO Reiseliv, NHO Service, , Norges Bondelag, Norges Fiskarlag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norske Sjømatbedrifters Landsforening, Sjømat Norge, Virke Hovedorganisasjonen (Virke Dagligvare, Virke KBS, Virke Reise, Virke Service) 

Tid: 1200-1315

Sted: SoCentral i 5. etasje på Sentralen i Øvre Slottsgate 3 i Oslo. 

Påmelding:

Kommunikasjonsrådgiver Jo Randen

Epost: jra@kld.dep.no

(Mobil: +47 911 69 463)

 

Til toppen