Tilskudd fra Forsvarsdepartementet:

Invitasjon til informasjonsmøte 5. mai 2022

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Forsvarsdepartementet inviterer med dette organisasjoner som er interessert i å søke tilskudd gjennom departementets tilskuddsordning for frivillige organisasjoner for 2023 til informasjonsmøte onsdag 5. mai kl. 13:00-15:00.

I henhold til forskrift om tilskudd til frivillig aktivitet på forsvars- og sikkerhetsområdet, er søknadsfristen 1. juni 2022.

På møtet vil FD orientere om tilskuddsordningen, kriteriene for å motta støtte, søknadsprosessen og rapporteringskrav. Det vil bli anledning til å stille spørsmål i forbindelse med møtet.

Møtet vil finne sted i Fanehallen (bygning 65) på Akershus festning. Deltaker må medbringe gyldig ID.

Vennligst gi beskjed om deltakelse fra din organisasjon innen mandag 3. mai 2022.

Påmelding til postmottak@fd.dep.no 

Skriv i tittelen påmelding til informasjonsmøte 5. mai / Att: H. Thommesen