Invitasjon til nasjonalt innspillsmøte om regjeringens nye dataspillstrategi

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Kultur- og likestillingsdepartementet har startet arbeidet med en ny strategi for dataspillpolitikken. For å få et godt inntrykk av hvordan utviklere og dataspillaktører opplever situasjonen i dag, og hva som kan og bør gjøres framover, inviteres aktører i dataspillfeltet til et innspillsmøte 23. juni. Møtet er åpent for alle.

Nett-tv Invitasjon til nasjonalt innspillsmøte om regjeringens nye dataspillstrategi

Se sendingen her

Se sendingen her

Strategien vil omhandle overordnede temaer for utvikling av nye norske dataspill og utvikling av norsk dataspillbransje, samt styrking av dataspill i samfunnet,  herunder utvikling av en tilgjengelig og trygg dataspillkultur, e-sport og bruk av dataspill i undervisning. Statssekretær Odin Adelsten Aunan Bohmann inviterer nå til et innspillsmøte for aktører i dataspillfeltet.

Spørsmål regjeringen ønsker svar på 

Nye norske dataspill og utvikling av norsk dataspillbransje:

  1. Hvordan styrke utvalget av nye norske dataspill?
  2. Hvordan legge til rette for nasjonal og regional vekst i norsk dataspillbransje?
  3. Hvordan styrke mangfold og representativitet i norsk dataspillbransje?

Dataspill i samfunnet:

  1. Hvordan legge til rette for en mer tilgjengelig og trygg dataspillkultur?
    • Hvordan kan offentlig sektor bidra med fysiske arenaer og lokaler?
    • Hvordan kan kompetanseheving i offentlig sektor bidra?
  2. Hvordan styrke samspillet mellom statlige, regionale og kommunale virkemidler for dataspillkulturen?
  3. Hvilke behov har e-sport-feltet for videre utvikling?

Hver organisasjon/aktør får inntil tre minutters taletid. Det legges primært opp til fysisk deltakelse, men det er også anledning til å delta via videokonferanse ved behov.

Praktisk informasjon

Møtet er åpent for alle, påmeldingsfristen var innen onsdag 15. juni.

Tid: 23. juni kl. 14:00-16:00. 
Sted: Regjeringskvartalet, auditorium Hovedbølet, Akersgata 64, 0180 Oslo

Skriftlige innspill

Det er også anledning til å gi skriftlige innspill til arbeidet med strategien innen 1. september. Skriftlige innspill sendes til postmottak@kud.dep.no og merkes med "Innspill til dataspillstrategi"

Ved spørsmål, ta kontakt med Øyvind Torp: oyvind.torp@kud.dep.no