Fjellova av 6. juni 1975 gjelder ikke for statens grunn i Nordland og Troms

Landbruks- og matdepartementet har i dag sendt ut brev til alle kommunene i Nordland og Troms med informasjon om at lov om utnytting av rettar og lunnende m.m. i statsallmenningane (fjellova) av 6. juni 1975 per i dag ikke gjelder for statens grunn i Nordland og Troms, og at en kommune ikke har hjemmel til selv å fatte vedtak om at loven skal gjelde for statens grunn i kommunen, eller til å opprette fjellstyre. Myndigheten til å gjøre fjelloven gjeldende ligger etter lovens § 1 til Kongen.

Bakgrunnen er at flere kommuner i Nordland og Troms har opprettet eller vurderer å opprette fjellstyre for kommunen, etter mal av den fjellstyreordningen som er vedtatt for statsallmenningene i Sør-Norge.

Til toppen