Ja til småbåthavn i Farsund kommune

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ny småbåthavn i Farsund kommune med plass til 200 båter. – Vi lytter til kommunen og legger vekt på at kommunen ønsker å legge til rette for boliger, næring, fritidsbebyggelse og friluftsliv, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Farsund kommune har revidert sin kommunedelplan for kystsonen. Kommunen har lagt vekt på tilrettelegging for boliger, næring, fritidsbebyggelse og friluftsliv. For å samle inngrepene i strandsonen, er alle forslag til båtplasser lokalisert til småbåthavner.

- Departementet støtter kommunens vurdering av at det er behov for en småbåthavn i tilknytning til eksisterende og planlagt fritidsbebyggelse. Men det er også viktig at området blir tilgjengelig for allmennheten, sier Sanner.

Han understreker at det allerede er godkjent et større område for fritidsbebyggelse rett bak den foreslåtte småbåthavnen og at landskapet derfor ikke vil fremstå som urørt i fremtiden. Farsund kommune har vurdert andre alternativer, men har på grunn av terrenget og tilgjengelighet kommet fram til at dette er den beste plasseringen.

Fylkesmannens miljøvernavdeling har hatt innsigelse til utbygging av småbåthavnen. Den er med dette ikke tatt til følge. Det forutsettes imidlertid at hensyn til landskap og friluftsliv følges opp i reguleringsplanen, og at området vil være tilgjengelig for allmennheten.

Klima- og miljødepartementet har også anbefalt at innsigelsen ikke tas til følge.

Brev til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder: Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen i Spind - Farsund kommune (pdf)