Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Mer effektiv lisensfelling av jerv

Klima- og miljødepartementet har gjort forskriftsendringer for å prøve ut enkelte nye virkemidler for å effektivisere lisensfellingen av jerv. Seks prosjekter fordelt på nesten hele landet er med i prøveordningen, som har en varighet på tre år frem til 15. februar 2018.

- Jeg ønsker å prøve ut nye tiltak for å få lisensfellingen mer effektiv. Dette for at bestanden skal reguleres mest mulig av ordinære jegere og for å stimulere til høyere deltagelse under lisensfellingen, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Stortinget har bestemt at lisensfelling skal være hovedvirkemidlet i bestandsreguleringen av jerv. Lisensfellingen har foreløpig ikke vært effektiv nok til å holde jervebestanden på det nasjonale bestandsmål for jerv som er 39 årlige ungekull.

Klima- og miljødepartementet har mottatt søknader om praktisk utprøving av virkemidler fra Oppland, Sogn og Fjordane, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark, og dekker dermed en stor del av variasjonen i landet. Med de nye forskriftsendringene kan lisensjegere følge opp åte til jerv og jervebåser på en mer effektiv og forutsigbar måte. Det legges blant annet opp til at jegerne raskere skal kunne ta seg ut til båsen om det har gått jerv i den eller det har oppstått en situasjon som krever tilsyn.

- Jeg ønsker å legge til rette for en mest mulig skånsom jaktutøvelse. Jeg mener de vilkår vi har satt for åtejakt og bruk av fangstbås vil kunne føre til en mer effektiv og en etisk forsvarlig fangst av jerv, sier Sundtoft

Følgende forskriftsendringer er nå på plass, slik at utprøvingen kan starte 10. september da lisensfellingsperioden for jerv starter:

  • Forskriftsendringene som gjelder bruk av kunstig lys under åtejakt på jerv.
  • Forskriftsendringene som gjelder bruk av snøscooter ved uttransportering av åte, åtebu og fangstbås for jerv.
  • Prøveordning med bruk av kameraovervåking/elektronisk overvåking av fangstbås for jerv, med strenge vilkår for gjennomføring.

Prøveordningen har en varighet på tre år frem til 15. februar 2018.

 Faktaboks:

  • Lisensfelling er skademotivert felling av jerv med formål å forhindre skader på husdyr og tamrein
  • Lisensfelling er det viktigste verktøyet for regulering av jervebestanden.
  • Perioden for lisenfelling av jerv er fra 10. september til 15. februar.
  • Den regionale rovviltnemnda fastsetter kvoter for lisensfelling. I rovviltregioner hvor bestanden ligger under Stortingets fastsatte bestandsmål, er det Miljødirektoratet som setter kvotene.
  • Felte dyr sendes til Rovdata for DNA-analyse.
  • Sammen med DNA-analyser av ekskrementprøver, som samles inn årlig i overvåkningsarbeidet, bidrar dette til å gi myndighetene informasjon om individers områdebruk, vandringer og slektskap.

Forskriftsendringer

Til toppen