Jordbrukets krav overleveres til Landbruks- og matdepartementet

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

I morgen legger Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag fram kravet sitt for årets jordbruksforhandlinger.

Tid: onsdag 27. april kl. 11.00
Sted: Landbruks- og matdepartementet i R6, Teatergata 9

Statens forhandlingsleder, Viil Søyland, vil være tilstede og tilgjengelig for kommentar.
Pressekonferansen blir sendt på Nett-TV.

Nett-tv Jordbrukets krav overleveres til Landbruks- og matdepartementet

Se sendingen her

Se sendingen her

Det er lagt opp til følgende timeplan for forhandlingene videre:
4. mai: Landbruks- og matdepartementet legger fram statens tilbud
16. mai: Forhandlingene avsluttes