Jordbruksoppgjøret 2015

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Partene i jordbruksforhandlingene møtes i dag kl. 12.00 i Landbruks- og matdepartementet, R6 Teatergata 9.

Kontaktperson: kommunikasjonssjef Ottar Løvik, 481 40 477.