Endringer i lover og forskrifter fra 1. juli 2022 fra Olje- og energidepartementet

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Olje- og energidepartementet har vedtatt en forskriftsendring som innebærer innføring av effektbasert nettleie i distribusjonsnettet fra 1. juli 2022.

Justerer innføring av ny nettleiemodell

Etter innspill fra en rekke aktører besluttet regjeringen å innføre en overgangsperiode for kravet om at energileddet maksimalt kan utgjøre 50 prosent av nettselskapets inntekter, frem til 1. juli 2024. Resterende forskriftsendringer trer i kraft som planlagt 1. juli 2022. Innføringen av effektbaserte tariffer vil bidra til å belønne smart strømbruk og redusere behovet for nettutbygging.