Justis- og beredskapsministerens orientering 15. april

Monica Mælands orientering på dagens pressekonferanse.

Kjære alle sammen,

I dag står jeg her med kunnskapsminister Guri Melby, som skal snakke om barnehageåpning. Men først har jeg noen saker:

**

Vi vet at mange levedyktige bedrifter og arbeidsplasser i dag står i en ekstremt vanskelig situasjon.

Regjeringens tredje krisepakke skal bidra til at disse overlever korona-krisen.

De fleste bedrifter har lån som finansierer viktige investeringer i bedriften.

Men ser nå at inntektene har forsvunnet på grunn av korona-krisen.

I tillegg til de økonomiske krisepakkene, har vi også sett at det er et stort behov for blant annet å endre reglene for gjeldsforhandlinger og konkurs.

Slik gjør vi det enklere å redde bedrifter som nå står i fare.

Vi har derfor i dag oversendt et forslag til ny midlertidig lov om restrukturering.

I dag åpnes det svært få gjeldsforhandlinger fordi reglene vi har er lite egnet.

Det ønsker vi å gjøre noe med raskt.

Vi vil gi utsatte bedrifter flere virkemidler i forhandlinger med kreditorene.

Det er for eksempel et problem i dag at gjeldsforhandlingene åpnes så sent at det knapt er penger igjen i bedriften.

I tillegg kan et mindretall av kreditorer i dag forhindre det et flertall mener er fornuftig.

Regjeringen foreslår en midlertidig lov som vil erstatte konkurslovens regler på dette området.

Det gjøres flere endringer i regelverket, som en kan finne mer informasjon om på regjeringens korona-nettsider.

**

Siden Norge i praksis ble stengt ned for litt over en måned siden har mer enn 380 000 nordmenn søkt om dagpenger.

De fleste fordi de er blitt permitterte.

For å gjøre situasjonen for de som nå permitteres litt bedre økes perioden med full lønn (inntil 6G) etter permittering fra 15 dager til 20 dager.

Samtidig skal arbeidsgiverne kun betale for to av disse dagene, mens staten tar regningen for de neste 18 dagene.

Og den midlertidige ordningen for de dagene staten tar ansvar for, er nå klar.

Det betyr at alle som permitteres inkluderes i ordningen.

Det betyr at også personer som ellers ikke har rett på dagpenger, slik som studenter, vi få lønnskompensasjon i 18 dager etter at arbeidsgiverperioden på to dager er over.

Vi har dermed landet på en løsning som vil komme absolutt alle permitterte arbeidstakere til gode, uavhengig av hvilke andre ordninger de har eller ikke har krav på.

Det er viktig.

*

Så en liten oppfordring: Selv om vi står i en unntakstilstand, er det ingen grunn for unge å sette fremtiden sin på vent.

Hverdagen kommer tilbake.

Og ved midnatt går fristen ut for å søke høyere utdanning til høsten.

Hvis du har lyst å studere er det ingen grunn til å vente. Legg inn ønskene dine innen fristen i kveld klokken 23:59.

**

Før jeg gir ordet videre, så la meg i fravær av helseministeren gjenta at vi alle fortsatt må huske å:

  • Holde avstand
  • Vaske hender ofte og grundig
  • Og å hoste i albuen eller bruke papir når man hoster

**

Og med det, så gir jeg ordet til kunnskapsminister Guri Melby, som skal snakke mer om smittevernveilederen for barnehager.