Justis- og beredskapsministerens orientering 20. april

Monica Mælands orientering på dagens pressekonferanse.

Kjære alle sammen,

Velkommen til en ny uke.

Denne mandagen er forhåpentlig starten på å ta tilbake noe av det «normale» i hverdagen.

Kunnskapsministeren skal snakke mer om dette, men jeg håper at det var mange barn og voksne som syntes at det var veldig fint at barnehagene åpnet opp igjen.

**

Vi er i en ny og ukjent situasjon, som vi sammen skal veien ut av.

Hvordan kommer folk seg tilbake i jobb?

Hva er de største utfordringene våre?

Hvor haster det mest?

Før vi tar de viktige veivalgene skal vi høre på dem som kjenner godt til ulike utfordringer.

Derfor vil statsministeren og resten av regjeringen invitere til en rekke møter med ulike sektorer og næringer.

De mest fremoverlente i hver bransje.

Om hva som skal til for å skape flere jobber og inkludere flere i arbeidslivet.

Målet er å få innspill til hvordan Norge best mulig skal komme seg ut av koronakrisen. 

Det første møtet – i regjeringens kontaktutvalg med partene i arbeidslivet – ble ledet av statsministeren i dag.

Informasjon om de kommende møtene – hvem som deltar og tema – vil bli sendt ut etter hvert.

**

Så litt om politiet:

Det er besluttet at Politiet skal ansette inntil 400 politibetjenter i midlertidige stillinger for å styrke bemanningen som følge av koronaviruset.

Over 120 av den første utlysningen på 150 er allerede ansatt.

Nå skal de neste 250 resterende stillingene lyses ut og forhåpentlig kunne komme raskt på plass.

Heldigvis er rekrutteringsgrunnlaget godt, og stillingene vil bli fylt med dyktige, kvalifiserte politifolk. Det er bra.

**

Før jeg gir ordet til kunnskapsministeren, så vil jeg si litt om lanseringen av søknadsportal for kompensasjonsordningen.

Dette handler altså om at levedyktige bedrifter som er hardt rammet økonomisk av virusutbruddet, nå kan søke om - og få tildelt - penger som vil hjelpe dem gjennom krisen.

Slik at vi unngår unødvendige konkurser og oppsigelser.

På den måten kan vi sikre at folk har en jobb å gå tilbake til når hverdagen tas tilbake.

Slik at vi kan få bedrifter og arbeidsplasser som skape verdier og nye jobber.

I dag ble det åpnet opp for at alle bedrifter som har mistet 20% eller mer av omsetningen sin, kan søke om kompensasjon til å dekke en andel av de faste kostnadene.

Gå inn på kompensasjonsordning.no for å se om bedriften kan få tilskudd.

La meg understreke: For denne ordningen, som for alle andre ordninger vi har i korona-krisen, skal det være ordninger som er enkle å bruke, men vanskelig å misbruke.

Og vi kommer til å prioritere å avdekke, etterforske og straffe de som forsøke seg på juks.

**

Og med det gir jeg ordet til Guri.