Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Justis- og beredskapsministerens orientering om koronasituasjonen 16. mars

Monica Mælands orientering på digital pressekonferanse mandag 16. mars.

Se orienteringen her:

Nett-tv Digital pressekonferanse med justis- og beredskapsministeren

Se sendingen her

Se sendingen her

Kjære alle sammen.

Jeg er imponert over den innsatsen som gjøres.

Folk lager dugnads-grupper på Facebook for å vise at de vil hjelpe.

Noen vil gi bort en iPad til barn som trenger det, andre kan handle for folk som er i karantene.

Vi ser også de som foreslår å snakke med ensomme, eller de som vil bidra med leksehjelp til barn over Skype.

Og på onsdag er det i dag varslet en nasjonal klappeaksjon som en hyllest til helsevesenet.

Dette er den norske dugnadsånden. Fortsett med det. Vær en god venn, en tilgjengelig nabo og en snill partner.

---

Så til min jobb med beredskap i Norge:

Jeg avholder nå daglige pressemøter hvor jeg redegjør for status for håndteringen av korona-situasjonen og for de kritiske samfunnsfunksjonene våre, og hvordan vi jobber for å sikre dem.

Foreløpig er jeg fortsatt i karantene, så da blir det på denne måten, men fra og med torsdag vil dette være mer ordinære pressekonferanser.

---

I dag trådte de nye reglene for bortvisning i kraft. Reglene er presisert på våre nettsider, regjeringen.no

Det er fortsatt slik at nordmenn og EØS-borgere og deres familie som bor i Norge skal få komme hjem. Det er samarbeid med flyselskapene for å få dette til.

Og utlendingene som bor og jobber her skal fortsatt få bli.

Men ellers så er det i praksis stengte grenser for personer.

Foreløpige meldinger fra grensene tyder på at dette går veldig bra, og at folk er tålmodige. Det er bra.

Enda strengere regler trer i kraft i morgen:

Om du reiser til Norge fra Sverige eller Finland, vil du fra i morgen av måtte være i karantene når du kommer hjem.

Det er unntak for de som bor og jobber langs grensa. Har du jobb som gjør at du må pendle over grensen, kan du gjøre det uten å måtte gå i karantene.

Men nå er ikke tidspunktet for å handle mat på den andre siden av grensen til Sverige eller Finland. Da MÅ du i karantene.

---

De siste dagene har også mange kommuner iverksatt ytterligere tiltak for å bekjempe smittespredning.

Det er veldig bra at kommunene tar et slikt ansvar.

Samtidig må kommunene ta høyde for at vi kan havne i en situasjon der for eksempel teknisk personell ansatt nasjonalt må gjøre kritisk feilretting i kraftforsyningen for å levere strøm lokalt og regionalt.

Det er viktig at kommunenes tiltak, f.eks. restriksjoner på innreise, ikke bidrar til å hindre disse fra å gjøre jobben sine.

---

For å redusere smittespredning har vi nå stengt barnehager, skoler og andre utdanningsinstitusjoner.

Samtidig er vi nødt til å sikre at samfunns­kritiske funksjoner holdes i drift.

Folk som jobber i virksomheter med samfunnskritisk funksjon må derfor ved behov kunne få tilbud om barnehage og skole for sine barn.

Også barn med særskilte behov må ivaretas.

Med utgangspunkt i våre 14 samfunnskritiske funksjoner har departementene utarbeidet en første versjon av en liste over de som kan få tilbud om barnehage og skole for sine barn.

Denne listen vil bli lagt ut på regjeringen.no i løpet av kvelden.

Tabellen er først og fremst ment som veiledning til kommuner og andre med barnehage- og skoletilbud, og til virksomheter som ivaretar samfunnskritiske funksjoner.

Så er det viktig å huske at denne oversikten ikke er uttømmende og at den kan endres.

Behovet for endringer vil fortløpende bli vurdert. Det vil kunne bli aktuelt både å innskrenke og utvide adgangen til skole-/barnehageplass.

Listen er heller ikke perfekt, men den er så god som vi klarer å lage den nå. Vi vil fortløpende vurdere endringer som kan gjøre den bedre.

---

Vi befinner oss nå i en situasjon som stiller samfunnet på ekstraordinære prøver. Det gjelder også politiet. Flere ansatte i politiet er nå i karantene, samtidig som etaten må håndtere svært viktige oppgaver.

Jeg har i dag derfor gitt politidirektøren i oppdrag å ansette nyutdannede studenter fra Politihøgskolen i midlertidige stillinger i politiet.

Det er allerede gjort flere viktige tiltak for å sikre at politiet er i stand til å ivareta sin viktige oppgave med å sikre ro og orden – såkalte kontinuitetsplaner.

Når Politidirektoratet nå får muligheten til å ansette flere hundre nye politifolk midlertidig, sikrer vi ytterligere politiets evne til å ivareta sitt samfunnsoppdrag.

---

Helse- og omsorgsminister Bent Høie har gjort det lettere å trekke på gode ressurser i helsevesenet.

Er du pensjonert så endrer vi pensjonsreglene slik at du ikke skal lide fordi du har frivillig eller beordret tjeneste i helsevesenet.

På samme måte vil studenter beholde stipendet sitt om du tjener for mye.

Og det lages en oversikt over personer som kan fungere som reservepersonell, som samles inn av universitetene, høyskolene og Helsedirektoratet.

For flere av stillingene i helsevesenet er det krav om politiattest.

For å jobbe med sårbare grupper som barn og unge kreves det en politiattest.

I den situasjonen vi nå er i, er det ekstra viktig at vi raskt får på plass politiattester til personer som stiller opp for å utføre oppgaver i den kommunale helsetjenesten, i barnevernet og på andre viktige poster.

Jeg har derfor forsikret meg om at politiet gir utstedelse av politiattester til denne gruppen førsteprioritet, og at det ikke skal oppstå forsinkelser, men at de raskt kan komme i jobb.

---

På Stortinget har alle partiene i dag blitt enige om flere tiltak for å avhjelpe situasjonen for norske arbeidstakere og bedrifter.

Hovedbudskapet til både arbeidstakere og til bedriftene er at staten nå gå inn og tar en betydelig større del av regningen knyttet til permitteringer, sykepenger og omsorgspenger.

Arbeidstakere skal få god inntektssikring i en vanskelig periode, samtidig som belastningen på bedriftene blir mindre. Vi får også egne ordninger som sikrer selvstendig næringsdrivende og frilansere.

Nav opplever en svært kraftig økning i antallet saker. Folk skal være trygge på at velferdsordningene våre vil være der, men samtidig vil det være slik at det kan bli lengre saksbehandlingstid, og at noen av de nye ordningene kan ta tid å få på plass.

NAV jobber nå på spreng, og ressursene settes inn for å håndtere virkningene av krisen.

---

La meg avslutte med å oppfordre til tålmodighet.

Folk gjør så godt de kan.

De av oss som ikke kan ha hjemmekontor. De som gjør alt de kan for å holde hjulene i gang her i landet. For å holde oss friske, sørger for at vi kan kjøpe mat, og som hjelper oss med å komme oss hjem fra utlandet.

Vær tålmodige med helsepersonell, med politi, med butikkansatte.

Det kommer til å være køer.

Det kommer til å være vanskelig å få nok informasjon til rett tidspunkt på rett sted.

Dette er en enormt krevende situasjon, og som jeg sa i går så kommer det til å oppstå problemer og uklarheter.

Og det jobber vi for å løse fortløpende.

Til toppen