Justis- og beredskapsministerens kommentar i forbindelse med Riksadvokatens avgjørelse om Viggo Kristiansens sak

(Sjekkes mot fremføring)

Riksadvokaten har i dag kommet til en avgjørelse i Baneheia-saken.

Som justisminister kan jeg ikke kommentere de vurderingene som er gjort av påtalemyndigheten. Inntil saken er avgjort av retten, er dette en pågående straffesak.

Jeg er likevel sterkt preget av det som har kommet frem i dag. Hvis lagmannsretten avsier frifinnende dom, er dette en av de største rettsskandalene i nyere tid. Hvis Riksadvokatens vurdering blir stående, har en mann fått frarøvet store deler av sitt liv ved å sone en uriktig dom.

To barn er voldtatt og drept og foreldrene står fortsatt uten alle svar. Dette er en vond sak for alle berørte, og mine tanker går til både Kristiansen og hans pårørende, samt de etterlatte som har vært utsatt for et ufattelig tap.

Regjeringen mener det er helt nødvendig å granske saken. Jeg vil sette ned et uavhengig utvalg for å gjennomgå alle sider av saken. Jeg vil komme tilbake til utvalgets sammensetning og mandat.

Skulle den rettskraftige avgjørelsen bli i tråd med Riksadvokatens vurdering vil dette være en rettsskandale nærmest uten sidestykke i Norge.

Hvis det blir tilfelle, er det begått en enorm urett mot en enkeltperson, med store konsekvenser for mange, som jeg da vil beklage.

Jeg vil understreke at saken fortsatt er til behandling i rettssystemet, og som justisminister må jeg derfor ta forbehold om domstolens behandling.

Jeg er glad for at Riksadvokaten og Politidirektøren er blant dem som har beklaget i dag.