Kalender

Avgrens

Her finner du en oversikt over utvalgte arrangementer fra departementenes kalendere. Kalenderhendelser fra tidligere regjeringer finnes i Historisk arkiv.

Nullstill valg

18.07.2024

 • Statsministeren deltek på toppmøtet i Det europeiske fellesskapet (EPC)

  Jonas Gahr Støre | Statsministerens kontor

  Stad: Storbritannia

  Statsminister Jonas Gahr Støre deltek på toppmøtet i Det europeiske fellesskapet (EPC) på Blenheim Palace i Storbritannia.

  EPC blei etablert i 2022 og er eit forum for politisk dialog i Europa som omfattar 47 land. Forumet består primært av stats- og regjeringssjefar og møtast halvårleg for å drøfte politiske og sikkerheitspolitiske spørsmål i ein brei europeisk samanheng.

  Presse som er interessert i å vere med kan ta kontakt med SMK ved smkinfo@smk.dep.no for akkrediteringsskjema så raskt som råd og seinast innan måndag 24. juni.

  Pressekontaktar er politisk rådgivar Sunniva Nielsen Bjerkaas, telefon 95 88 98 93, e-post snb@smk.dep.no og kommunikasjonsrådgivar Ingrid Brandal Myklebust, telefon 99 50 19 17, e-post ibm@smk.dep.no.

09.08.2024

 • Statsministeren er til stades under OL i Paris

  Jonas Gahr Støre | Statsministerens kontor

  Stad: Paris

  Statsminister Jonas Gahr Støre er til stades under OL i Paris.

  Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Ingrid Brandal Myklebust, telefon 99 50 19 17, e-post ibm@smk.dep.no.

10.08.2024

 • Statsministeren er til stades under OL i Paris

  Jonas Gahr Støre | Statsministerens kontor

  Stad: Paris

  Statsminister Jonas Gahr Støre er til stades under OL i Paris.

  Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Ingrid Brandal Myklebust, telefon 99 50 19 17, e-post ibm@smk.dep.no.

11.08.2024

 • Statsministeren er til stades under OL i Paris

  Jonas Gahr Støre | Statsministerens kontor

  Stad: Paris

  Statsminister Jonas Gahr Støre er til stades under OL i Paris.

  Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Ingrid Brandal Myklebust, telefon 99 50 19 17, e-post ibm@smk.dep.no.

Vis flere hendelser