Kan vi slå oss til ro med EØS?

Nei til EUs leder Heming Olaussen og UiB-professor Halvard Haukeland Fredriksen møtte utenriksminister Jonas Gahr Støre til debatt om Norges forhold til Europa i Bergen 25. april under tittelen ”Utenfor EU til Dovre faller?”.

Er EØS-avtalen et godt avtaleverk for Norge, eller er det for mange negative sider ved avtalen? Olaussen kritiserte regjeringen for feighet og for ukritisk å følge EU når tar rettsakter fra EU tas inn i norsk lov. Særlig gjaldt dette direktiver som berører organiseringen av arbeidslivet i Norge, som tjenestedirektivet. Slike direktiver truer den norske modellen, og rettighetene til norske arbeidstakerne. Reservasjonsretten i EØS-avtalen burde derfor blitt benyttet i langt større grad. Fremover må man se på alternativer til EØS: Enten å forkaste avtalen fullstendig,  eller å slanke den betydelig, der bl.a. tjenesteområdet tas ut.

Forestillingen om en skyggeredd regjering som ikke benytter reservasjonsretten av redsel for å provosere EU er gal, svarte utenriksministeren. Arbeiderpartiet har stemt for innlemmelsen av direktiver i norsk rett fordi partiet er for direktivene. Når 27 medlemsland i EU har forhandlet seg frem til rettsakter i fellesskap, betyr dette som oftest at de også er positive for Norge. Denne vurderingen ligger til grunn for et overveldende flertall av de rettsakter som har blitt innlemmet i norsk lov. Det er også hovedårsaken til at en lang rekke regjeringer har regjert på grunnlag av EØS-avtalen. Utenriksministeren minnet om at tjenestedirektivet også var ønsket av europeisk fagbevegelse.  

Fredriksen påpekte at det ikke uten videre er mulig å å  slanke EØS-avtalen ved at enkeltområder som tjenester blir unntatt. Dette kan komme i konflikt med avtalens hovedprinsipper om de fire friheter. En slik slanking ville med andre ord innebære en nesten umulig juridisk avgrensningsoppgave. Samtidig understreket han at politikk er det muliges kunst, og at politisk vilje skaper juridiske muligheter.

Møtet fant sted i Grand Selskapslokaler i Bergen og var et samarbeid mellom Studentersamfunnet i Bergen, European Law Students’ Association (ELSA), og Utenriksdepartementets Refleksprosjekt. Ordstyrere var Constance Jessen Holm og Martin Årseth fra Studentersamfunnet og ELSA. Mer enn 350 bergensere møtte opp for å høre debatten som også ble filmet. Opptaket kan sees her.

Til toppen