Kartlegging av utviklingen i luftfarten etter pandemiutbruddet

Samferdselsdepartementet har startet arbeidet med en stortingsmelding om en nasjonal luftfartsstrategi. Det tas sikte på at meldingen skal fremlegges for Stortinget våren 2022.

Som grunnlag for dette arbeidet gjennomfører departementet nå en høring for å kartlegge utviklingen i luftfarten etter pandemiutbruddet.

Fristen for skriftlige innspill til luftfartsstrategien er 1. september 2021.

Høringen finnes her: