Kjernejournal til alle innbyggere i Helse Vest

Fra og med 1. mars har alle innbyggere i Helse Vest tilgang på kjernejournal. Det omfatter 1,1 millioner mennesker. Totalt har nå 1,5 millioner kjernejournal i Norge.

- Kjernejournal er et viktig verktøy for bedre pasientsikkerhet. Det legger også grunnlaget for bedre samhandling mellom de ulike delene av helsesektoren, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Kjernejournal samler viktige helseopplysninger som både innbygger og helsepersonell har tilgang til. 1. mars ble den automatisk opprettet for alle med folkeregistrert adresse i kommuner i helseregion Vest (Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane), dersom de ikke har reservert seg. Alle kan selv legge inn noen opplysninger i sin kjernejournal, blant annet om sykdomshistorie, på nettportalen helsenorge.no.

– Aldri før har pasienter hatt bedre mulighet til å dele sine helseopplysninger med helsetjenesten enn med kjernejournal. Dette vil gi oss en trygghet om at de viktigste helseopplysningene våre raskt kan være tilgjengelig for helsepersonell. Dette er særlig nyttig i akutte situasjoner hvor kjernejournal bidrar til å redde liv, sier Høie.

Utprøvingen av kjernejournal startet høsten 2013 i Trondheimsområdet, etterfulgt av Stavangerområdet i februar 2014. Etter evalueringen av utprøvingen høsten 2014, ble det besluttet at tjenesten skal lanseres nasjonalt. Helse Midt-Norge er neste helseregion som skal ta i bruk kjernejournalen i full skala. De har planer om å starte opp i juli 2015.

Resten av landet vurderer muligheten for en utprøving i løpet av høsten 2015.

Les mer om kjernejournal på helsenorge.no

Til toppen