Klarsignal for Høgskolen i Molde sin satsing i Kristiansund

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Kunnskapsdepartementet har gitt Høgskolen i Molde samtykke til å inngå leiekontrakt for nytt studiested i Kristiansund. Det betyr at byggeprosessen går videre og at Campus Kristiansund etter planene skal være innflyttingsklar i 2024.

-Regjeringen er opptatt av å gi gode muligheter til å utdanning og faglig påfyll over hele landet. Høgskolen i Molde har hatt en kraftig vekst i antall studenter i Kristiansund og nå får de snart nye lokaler som gir et enda mer attraktivt studiested. Det er bra for studentene, byen og hele Nordmøre, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

Formålet med de nye lokalene er å ivareta veksten i studentmassen og sikre god studentgjennomstrømning, samtidig som det vil bidra til å sikre et attraktivt studie- og arbeidssted.

Campus Kristiansund er et prosjekt for å etablere en campus for høyere utdanning, forskning og innovasjon i Kristiansund sentrum. Det skal inneholde høyskoletilbud, fagskole, vekstmiljø for næringslivet og forskingsmiljø. Det er et samarbeid mellom Høgskolen i Molde, Kristiansund og Nordmøre Næringsforum, Kristiansund kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune.