Historisk arkiv

Høring:

Klart forbud mot avstraffelse av barn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

- Det skal ikke lenger være tvil om at vi har avskaffet foreldres rett til fysisk og psykisk avstraffelse av barn i Norge. Presiseringene i loven er ment å fjerne all diskusjon om lovens bestemmelser, sier barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt. Nå sender hun forslag til endringer i barneloven ut på bred høring.

Den forslåtte presiseringen av barnelovens § 30 gjør det helt klart at foreldrenes rett til fysisk og psykisk avstraffelse av barn er fullstendig avskaffet i Norge. Foreldrenes rett til avstraffelse av barn ble opphevet allerede i 1972. En høyesterettsdom i 2005 skapte imidlertid uklarhet om tolkningen av barnelovens bestemmelser.

- Med denne presiseringen blir det tydelig at alle former for vold mot barn – både fysisk og psykisk – er forbudt i Norge. Det gjelder også om slik vold utøves av foreldre som ledd i oppdragelsen. Avstraffelse er ikke en akseptabel oppdragelsesmetode i Norge. Barn skal ha det samme rettsvern mot vold som voksne. Den aktuelle debatten viser at det er behov for en slik klargjøring, sier Anniken Huitfeldt.

Justisdepartementet har varslet at barns rettsvern vil bli styrket også i straffeloven. Da vil det bli slått fast at det som anses som vold i barneloven også vil bli ansett som vold i bestemmelsene etter straffeloven.

Høringsfristen er 2. februar 2009.

Les høringsnotatet her