Pressekonferanse om regjeringens klimastatus og -plan for 2023

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide inviterer til pressekonferanse om regjeringens klimastatus og -plan for 2023.

Nett-tv Pressekonferanse om regjeringens klimastatus og -plan for 2023

Se sendingen her

Se sendingen her

Tid: Torsdag 6. oktober klokken 1300

Sted: Marmorhallen, Klima- og miljødepartementet, Kongens gate 20, Oslo

Regjeringen Støre legger fram klimastatus og -plan sammen med statsbudsjettet for 2023. Planen dekker rapportering etter klimaloven og oppsummerer regjeringens klimapolitikk. Klima- og miljøminister Espen Barth Eide vil presentere detaljene i planen under egen pressekonferanse i Marmorhallen torsdag 6. oktober klokken 13.00.

Regjeringens første klimastatus og -plan gir en situasjonsbeskrivelse av hvor vi står. Vi viser samtidig virkemidler og politikk vi jobber med for å oppfylle våre klimamål i perioden fram mot 2030. Vi viser med dette for første gang fram hvor store utslippskutt vi kan få i det neste statsbudsjettåret med regjeringens politikk. Planen skal oppdateres hvert år, og er et helt nytt element i et nytt klimastyringssystem.

I arbeidet med statsbudsjettet har regjeringen tatt i bruk et nytt verktøy – et klimabudsjett for å integrere klima og økonomi. Forslagene i statsbudsjettet skal muliggjøre at utslippsbudsjettet for kommende år skal nås.

Vel møtt til pressekonferanse.

Vi ber presse møte opp senest kl. 12.30 for registrering, og sikkerhetskontroll av medbragt utstyr. Husk gyldig legitimasjon (pass, nasjonalt ID-kort eller fysisk førerkort)

Presse kan melde seg på til kldinfo@kld.dep.no eller via pressetelefonen 947 82 505 innen torsdag 6. oktober kl. 10.00.

Pressekonferansen blir sendt direkte på regjeringen.no og Facebook.

Pressekonferansen filmes av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), og kan følges direkte på regjeringen.no. Der kan også videofilen lastes ned i etterkant. DSS distribuerer som vanlig publiseringspunkt til medier som vil sende seminaret direkte. Kontaktperson for dette nås på telefon 22 24 88 45 eller dss-videoproduksjon@dss.dep.no.

Presse som ønsker å bygge inn nett-tv-sendingen på sine nettsider finner embed-kode ved å trykke «Del video»-knappen i videospilleren på siden.

Kontaktperson for politiske spørsmål: Maria Varteressian, politisk rådgiver for Espen Barth Eide: telefon 92893129