Klima- og miljøministeren deltar på Norturas dialogmøte om bærekraftig matproduksjon

Adresse: Wergelandsveien 29 , 0167 Oslo

Sted: Litteraturhuset

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide deltar på møtet i regi av Nortura.