Klima- og miljøministeren held opningsinnlegg på nasjonalt seminar om restaurering av vassdrag

Sted: Digitalt møte

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) opnar det 12. nasjonale seminaret om restaurering av vassdrag og våtmarker. Innlegget er ein førehandsinnspelt videotale.

Nasjonalt restaureringsseminar blei arrangert av Miljødirektoratet for 11. gang i 2020: Nasjonalt seminar om restaurering av vassdrag og våtmarker - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

Merksemda rundt restaurering av vassdrag er forankra i både FNs bærekraftmål og tiår for restaurering, EUs strategi for naturmangfald, det kommande naturtoppmøtet i Kunming, og oppdraget frå KLD til Miljødirektoratet om å utarbeide et forslag til en strategisk plan for restaurering av vassdrag for perioden fram til 2030.