Klima- og miljøministeren møter Norges Rederiforbund

Sted: Digitalt

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide har møte med Rederiforbundet om reduksjon av klimagassutslipp fra internasjonal skipsfart og klimaforhandlingene i FNs sjøfartsorganisasjon (IMO)