Klima- og miljøministeren har møter i UNEA-byrået

Sted: Digitalt møte

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) deltar i møter i UNEA-byrået.

UNEA er FN si miljøforsamling, der statsråden er president i denne perioden.  På desse møta har han mellom anna samtalar med representantar for internasjonale sivisamfunnsorganisasjonar.