Klima- og miljøministeren møter YARA

Sted: Oslo

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide møter konsernsjef Svein Tore Holsether i Yara om CBAM – Europakommisjonens forslag om å etablere en mekanisme for karbongrensejustering.