Kommunal- og moderniseringsministeren inviterer til innspillsmøte om bærekraft

Sted:

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup inviterer teknologibransjen til innspillsmøte om handlingsplanen for bærekraft.

Omtale av innspillsmøtene