Kommunal- og distriktsministeren åpner dScience

Adresse: Realfagsbiblioteket og Sophus Lies auditorium i Moltke Moes vei 35

Sted: Universitetet i Oslo

Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram åpner dScience, et senter for data- og beregningsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Omtale og program