Kommunal- og distriktsministeren besøker Rogaland

Sted:

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik besøker Rogaland. Tema for besøket er blant annet områdesatsinger i storbyer.

Statsråd Gjelsvik besøker Rogaland (presseinvitasjon 24.11.2022).