Kommunal- og distriktsministeren deltar ved åpningen av Sametinget

Adresse: Karasjok i Troms og Finnmark

Sted: Sametinget

Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram deltar ved åpningen av Sametinget.