Kommunal- og distriktsministeren møter NHO Reiseliv

Sted:

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik møter Møter adm.dir Kristin Krohn Devold, NHO Reiseliv. Tema for møtet er reiseliv, distsriktsarbeidsplasser og korttidsutleie.