Kommunal- og distriktsministeren mottar råd fra innspillsforum

Sted: Digitalt

Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram mottar råd fra innspillsforum for arkitektur, bokvalitet og nabolag.