Presseinvitasjon:

Kommunal- og distriktsministeren signerer bygdevekstavtale i Holtålen

Kommunal- og distriktsminister Erling Sande besøker mandag 3. juni Holtålen kommune i Trøndelag. På programmet står signering av bygdevekstavtalen mellom pilotkommunene Holtålen og Rindal, Trøndelag fylkeskommune, og staten.

Bygdevekstavtalen som signeres forplikter partene til å samarbeide om felles tiltak for å styrke regionen fremover. Økt rekruttering av relevant arbeidskraft, økt boligbygging, og bedre mobilitet for innbyggerne er blant delmålene som er satt.

– Bygdevekstavtalene er et nytt og viktig distriktspolitisk virkemiddel som skal bidra til bosetting, tilgang på arbeidskraft og næringsutvikling i de minst sentrale distriktskommunene våre. Målet med pilotene er å finne gode løsninger på utfordringer små distriktskommuner møter i hverdagen sin, sier Kommunal- og distriktsminister Erling Sande.

Pressen er velkommen til å delta, og statsråden er tilgjengelig for intervju.

Journalister som ønsker å delta, kan kontakte kommunikasjonsrådgiver Kjetil V. Johansen på telefon 482 03 314, eller e-post: kjetil-vataker.johansen@kdd.dep.no