Kommunal- og moderniseringsministeren besøker Rogaland

Sted:

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup besøker Rogaland.