Kommunal- og moderniseringsministeren er tilstede i Stortinget

Sted: Stortinget

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup er tilstede i Stortinget under behandlingen av Prop 125 S Endringer i kostnadsrammer for samlokaliseringsprosjektet ved Campus Ås, m.fl. saker.