Kommunalt handlingsrom betyr mest for lokalpolitikerne

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Lokalpolitikeres opplevelse av handlingsrom og innflytelse har størst betydning for motivasjon for å delta i lokalpolitisk arbeid. – Jeg ønsker at lokalpolitikernes skal få bedre muligheter til å ta initiativ som er viktig for deres lokalsamfunn. Slik får vi også best utnyttet all den nytenking og kreativitet som finnes rundt omkring i hele landet, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram.

Et levende lokaldemokrati og god lokalpolitisk styring er avhengig av motiverte og engasjerte lokalpolitikere. Det som i aller størst grad påvirker lokalpolitikernes motivasjon og lyst til å stille til gjenvalg i negativ retning, er opplevelsen av et innskrenket handlingsrom. Det viser en ny rapport om lokalpolitikernes arbeidsvilkår.

Hatytringer, trusler og plagsomme henvendelser har mindre betydning. Forskerne poengterer likevel at dette er et demokratisk problem som må forebygges og håndteres – først og fremst av gode rutiner i partiene og kommunene.

Hele 40 prosent opplever at statlig detaljregulering binder opp økonomiske ressurser på en måte som ikke nødvendigvis er i tråd med ønsker og prioriteringer lokalt. Samtidig sier mange at kommunene selv ikke utnytter og evner å synliggjøre handlingsrommet godt nok.

Rapporten viser at lokale folkevalgte virker motiverte og engasjerte i rollen sin som folkevalgt. 75 prosent av kommunestyrerepresentantene sier at de hadde høy eller svært høy motivasjon for å være med i kommunestyret ved siste lokalvalg.

– Jeg er spesielt glad for å se at motivasjonen er høyest i den yngste aldersgruppen, der 83 prosent sier de er meget eller svært motivert. Det viser at det er et stort, og kanskje uutnyttet, potensiale for å rekruttere flere ungdommer til lokalpolitikken. Her har partiene et viktig ansvar for å nominere motiverte og engasjerte ungdommer til listene sine, sier Gram.

Mange stortingsrepresentanter har startet sin politikerkarriere som folkevalgt i kommunestyret. Lokaldemokratiet er derfor ikke bare trening i selvstyre, for mange er det også trening i å delta i det nasjonale demokratiet.

– Et levende lokaldemokrati er grunnsteinen i folkestyret og en viktig forutsetning for tillit og legitimitet, også til det nasjonale folkestyret, sier Gram.

Omfattende forskningsoppdrag

Kommunal- og distriktsdepartementet har gitt Telemarksforsking og Senter for ekstremismeforsking (C-REX) ved Universitetet i Oslo i oppdrag å undersøke lokalpolitikernes arbeidsvilkår og konsekvensene for lokaldemokratiet.

Oppdraget har vært omfattende, og undersøkelsene tar for seg temaer som handlingsrom, innflytelse, arbeidsvilkår og hatytringer og trusler.

Rapporten er basert på en spørreundersøkelse til alle landets kommunestyre-representanter i perioden 5. – 30. november 2020. 3 878 politikere svarte på hele eller deler av skjemaet. Det gir en svarprosent på 42,9. I tillegg ble det gjennomført case-studier med blant annet dybdeintervju av politikere i åtte kommuner.

 

Kommunal- og distriktsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00