Kommuner får 127 millioner kroner til mer praktisk skole

Nå kan alle kommuner søke om penger til å kjøpe inn utstyr for å gjøre skolehverdagen til elevene mer praktisk, relevant og utforskende. Pengene deles ut som et øremerket tilskudd fordelt etter elevtall på 5. – 10. trinn.

– Altfor mange barn og unge forteller at de ikke er motivert og at de kjeder seg på skolen. Vi vil ha mer praktisk og variert læring fordi elever lærer best på ulike måter. I en mer praktisk og variert skole, vil motivasjonen øke og elevene vil kunne lære mer, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap).

127 millioner kroner deles ut til kommunene i et øremerket tilskudd fordelt etter elevtall. Kommunene får fordelt pengene ved å fylle ut et enkelt søknadsskjema hos Utdanningsdirektoratet.

Kommuner med rundt 1000 elever får over 300 000 kroner i tilskudd. De aller minste kommunene vil være garantert et minstebeløp på 10 000 kroner. 

Penger til alt fra laboratorier til skolekjøkken

Mange lærere ønsker å få til mer praktisk læring i alle fag, men mangler ofte utstyret eller arenaene de trenger for å gjøre dette.

– Vi vet at lærere ønsker å ha mer praktisk og variert opplæring, men at de ofte mangler utstyret som er nødvendig. . Det gjør vi noe med, sier Nordtun.

Kommuner kan bruke pengene på å kjøpe inn utstyrspakker, inventar og apparater til for eksempel laboratorier, musikkrom, skolekjøkken og ulike verksteder, eller til fysisk aktivitet og tur- og friluftsaktiviteter.

Tilskuddet kan også gå til å ruste opp uteområdene slik at man kan ha uteskole, eller til å etablere en moderne medielab, et Newton-rom eller til skolehager.

– Jeg gleder meg til å se resultatene på skolene i året som kommer. Jeg er sikker på at elevene vil nyte godt av dette, sier Nordtun.