Kompetansenettverk hjelper lokalmatprodusenter

Kompetansenettverk tilbyr lokalmatprodusenter hjelp til å lykkes med videreutvikling og verdiskaping. Kjøttprodusentene Hadeland Viltslakteri og Ask på Ask Gård er noen av de som har fått god hjelp gjennom tilbudet.

Hadeland Viltslakteri og Ask på Ask Gård er to av lokalmatprodusentene som har fått god hjelp gjennom Kompetansenettverket for lokalmat. Foruten å delta på ulike kurs og nettverk, har de benyttet seg av besøksordningen som tilbys, og gjennomført produktutviklingsprosjekter. Ask skal nå i gang med et nytt produktutviklingsprosjekt i samarbeid med Nofima, hvor målet er å utvikle økologiske og velsmakende pølser. 

Kompetansenettverket er en del av Innovasjon Norges Utviklingsprogram for lokale matspesialiteter fra norsk landbruk, og består av fem Kompetansenav i forskjellige deler av landet. De arrangerer blant annet kurs, studieturer og seminarer, og tilbyr også en besøksordning som gir mulighet til å få et gratis besøk av en aktuell rådgiver. Rådgiveren kan ha kompetanse innen matfag eller andre felt, basert på det bedriften trenger. 

Målgruppen til Kompetansenettverket er små matbedrifter med inntil ti ansatte, som har som mål å utvikle, foredle og selge kvalitetsmat basert på lokale råvarer. Tilbudet kan gi bistand innen flere felt, blant annet produkt- og prosessutvikling, markedsføring og regelverkskrav. 

Både Hadeland Viltslakteri og Ask har fått god hjelp gjennom Kompetansenettverket for lokalmat. Det er spesielt kunnskapen til Nofimas pølsemakermester Tom Johannessen de har hatt nytte av. Foto: Wenche Aale Hægermark/Nofima Foto: Foto: Wenche Aale Hægermark/Nofima
Til toppen