Konkurransefremmende tiltak i prisutjevningsordningen for melk

Landbruksdirektoratet har i dag levert rapport om Evaluering av konkurransefremmende tiltak i prisutjevningsordningen for melk.

Mandat for rapporten er gitt i brev fra Landbruks- og matdepartementet. Her ble Landbruksdirektoratet bl.a. bedt om å

Til toppen